Søknad

Barnehageopptak 2019

Frå NB! Frå januar 2019 vil Førde kommune byte barnehagesystem til Visma flyt barnehage. Så snart alt er klart legg vi ut lenke til der du søker, endrar eller seier opp barnehageplassen. Om du har ønsker om endringar i perioden fram til nytt system er klart, ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00.

Nærleiken barnehage er kommunal barnehage fra 1.1.19