Prisar

Prisar

Betalingsatsar 2019
Tilbod
Per månad
Matpengar
100 % plass kr 2990 kr 300
80 % plass kr 2690 kr 240
60 % plass kr 2094 kr 180
50 % plass kr 1800 kr 150
40 % plass kr 1495 kr 120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover

 

Redusert foreldrebetaling

Det kom nye nasjonale moderasjonsordnigar som gjeld foreldrebetaling i barnehage frå 1. mai og 1. august 2015.

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 473.000 kroner skal betale maks seks prosent av inntekta for barnehageplass.
  • Gratis kjernetid (20 timar per veke) gjeld for 4- og 5-åringar frå hushaldningar med samla årsinntekt under 405.000 kroner.

For å få redusert pris på grunn av låg inntekt eller gratis kjernetid må du sende søknad om redusert foreldrebetaling. Du må legge ved kopi av siste sjølvmelding, eller annan dokumentasjon av inntekt.
Søknadskjema finn du her