Historia vår

Kyrkjevegen barnehage vart opprinneleg etablert av foreldre som stod utan barnehageplass. Dei fekk leige Klettenhuset i Kyrkjevegen 17 av stilftinga som hadde fått huset i gåve. Foreldra dreiv barnehagen på dugnad fram til våren 2003. Då var tida inne for ei endring. Barnehagen vart gjort om til eit AS som personalet fekk overta.

Hausten 2004 utvida barnehagen med ei avdeling i Angedalsvegen 6.
Det var det store behovet for nye barnehageplassar som var utgangspunkt for denne utvidinga.

Hausten 2005 utvida vi med nok ei avdeling. Denne gongen på Bergum mottakssenter. Vi drive avdelinga i lokala til mottaket. På avdelinga er det plass til 10 born i alderen 1 – 5 år.

Høsten 2014 bygde vi ny barnehage i Hafstadparken. Med plass til 81 barn i fantastiske omgivelser.

I mars 2018 ble aksjeselskapet solgt og nye eier er Førde kommune.