Bygginga av ny barnehage går som planlagt

Bygging av barnehage er i rute. Åsen og Øverlid AS, sammen med underentrepenører, gjør en kjempejobb for å få bygget klart til oppstart august 2014.

Foreløpig følger vi planen med å være klar til 20.august 2014. I uke 4 kommer taket, fullt ferdig. Når det er på plass starter arbeidet med å gjøre bygget tett.

Allerede i dag kan vi se konturene av vår fremtidige arbeidsplass. Mye lys og rolige omgivelser er det første vi legger merke til når vi kommer ned på byggeplassen. Ingen bilstøy. Det blir en stor forandring for oss som er nærmeste nabo til Førdes mest traffikkerte vei.

Vi er i gang med å utforme en ny profil for den nye barnehagen vår. Ny logo og alt som hører med til det arbeidet er underveis. Vi skal lage en informasjonsbrosjyre retta mot foreldre og andre interesserte. Det er mange som har spørsmål om nye barnehagen . Vi håper den nye brosjyren kan gi noen svar.

Overgangen til å forlate trygge og kjente Kyrkjevegen barnehage er begynt for oss i personalgruppa. Vi gleder oss til å utformer identiteten til NÆRLEIKEN barnehage. Litt uvant blir det nok i starten,men vi regner med at når nye kollegaer fra Førde kommune og andre nytilsette kommer på plass vil starten på utformingen av Nærleiken komme i gang for fult.

Vi følger opp med små innlegg på denne siden underveis mot 20.august, slik at du kan holde deg oppdatert 🙂

Tone