Vi har heile dagen. Vi skal nytte den tida vi treng i samspelet med barnet og barnegruppa, slik at borna kan vekse i sitt eige tempo.


Søknad om barnehageplass for 2017/18
Fristen for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2017.
Førde kommune har eitt felles opptak for alle barnehagane, både kommunale og private.
Du søkjer elektronisk via nettsidene til kommunen. https://forde.ist-asp.com/fordepub/login.htm

Hovudopptaket gjeld ledige plassar frå august.

I NÆRLEIKEN har vi ledige desse plassane pr.27.2.
15 plasser for barn født 2016.  Desse barna startar på team 1. Avdelinga vert dreven med stort fokus på tilvenning og tilknytning.

9 plasser for barn født 2015. Desse barna vil starte på våre to avdelingar Stallen og Fjøsen. Også her vil det være eit fokus på tilvenning og tilknytning i forhold til at alle nye kommer inn i et etablert miljø.

Har de spørsmål. Ring å snakk med Tone Listau ( styrar) telef 91690359.

Nærleiken har egne vedtekter som gjeld opptaket:

Her er et lite utdrag av våre vedtekter.

Barnehagens overordna mål er å ta inn nye barn i forhold til det antall barn som går ut i barnehageåret, for å sikre drifta. Det betyr at barnehagen tar inn barn under 3 år:
Barnehagen skal søke å ha en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift. Styrer har styringsrett og avgjør ut i fra skjønn på behov styrer ser i barnegruppa. Pga pedagognormen prioriterer barnehagen barn som søker 100% plass før barn som ønsker redusert plass.

Ledige plasser tas opp etter:

1a: Barn som har søkt barnehagen som prioritert 1.

1b: Barn som har søkt barnehagen som prioritet 2,3,4 tildeles etter at alle nr. 1 prioriterte har fått plass.